ღრუ ლილვის სტეპერ ძრავა

ღრუ ლილვის სტეპერ ძრავა ჩვეულებრივ გამოიყენება იმ აპლიკაციებში, რომლებიც საჭიროებენ ზუსტი ბრუნვის მოძრაობას და აძლევენ რაღაცას ღრუ ლილვის გავლით, როგორიცაა კაბელი, ჰაერი და ა.შ. , NEMA24, NEMA34) დამჭერი ბრუნვით 0.02Nm-დან 8Nm-მდე.პერსონალიზაცია შეიძლება დამუშავდეს მოთხოვნის მიხედვით, როგორიცაა ერთი/ორმაგი ლილვის გაფართოება, ლილვის ბოლო დამუშავება, მაგნიტური მუხრუჭები, ენკოდერი, გადაცემათა კოლოფი და ა.შ.